Vacatures

Voorzitter Kunststichting Firma Van Drie
Helaas heeft onze voorzitter aangekondigd dat hij ons gaat verlaten. Het bestuur zal zijn voorzitter, die deze functie 7 jaar op uitstekende wijze heeft vervuld, gaan missen! Door dit vertrek is het bestuur per heden op zoek naar een voorzitter die ons team komt aanvullen en versterken.

 

De Firma Van Drie
De Firma Van Drie wil een podium bieden voor professionele kunstenaars uit Gouda en omgeving, een broedplaats zijn voor talent en een ontmoetingsplek creëren voor kunstenaars en publiek. Daarnaast heeft de Firma Van Drie als doel alle vormen van hedendaagse kunst bij een zo’n groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen door onder andere het kunstklimaat in Gouda te vergroten en de economische zelfstandigheid van kunstenaars te stimuleren.

 

De Firma Van Drie
• Is hét podium voor kunst uit Gouda en omstreken.
• Is een vrijwilligersorganisatie met circa 120 kunstenaars/firmanten.
• Is gehuisvest in een historisch pand in het centrum van Gouda (Achter de Kerk 13).

 

Het bestuur heeft de afgelopen periode de missie en de visie van de organisatie opnieuw ingevuld door onder meer een ballotage voor nieuwe firmanten in te voeren en is nu bezig deze te implementeren, waarbij we er naar streven om de betrokkenheid van de aangesloten firmanten te vergroten en projecten op het gebied van kunst te faciliteren.

 

De nieuwe voorzitter
• Is het boegbeeld van de Firma Van Drie.
• Neemt initiatieven tot en onderhoudt de externe contacten met het bedrijfsleven, subsidiegevers, sponsors en andere instellingen die voor de stichting van belang zijn. Zij/hij vertegenwoordigt de stichting bij officiële bijeenkomsten en informele gelegenheden.
• Is in staat het beleid van de stichting uit te dragen naar derden.
• Signaleert kansen voor de Firma Van Drie en wil er aan bijdragen om deze uit te bouwen.
• Bewaakt de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement. Zij/hij houdt dientengevolge de doelstelling van de stichting in het oog en bewaakt de kwaliteiten van de (werkzaamheden van de) stichting.
• Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor de bestuursvergadering op, zit deze vergadering voor en bewaakt de uitvoering van genomen besluiten.

 

Het huidige bestuur bestaat nu uit zes leden en vergadert iedere eerste donderdag van de maand. De Firma Van Drie heeft een solide bestuur wat de ambitie heeft om als werkbestuur midden in de organisatie te staan. De nieuwe voorzitter treedt in beginsel voor minimaal drie jaar toe tot het bestuur en is in de gelegenheid om minimaal vier uur per week aan de Firma Van Drie te besteden. De beoogde voorzitter krijgt de gelegenheid om eerst kennis te maken met de Firma Van Drie en zal worden ingewerkt middels een warme overdracht met de vertrekkende voorzitter.


Voor vragen kunt u terecht bij Frits, penningmeester en Andre, bestuurslid kunstbeleid, ballotage en reizen.

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Henk, secretaris van de Firma Van Drie.
E-mail: henk.swets@kpnmail.nl

 

© Firma van Drie 2011-2019 | webdesign: AzimDezign + double-R webdevelopment
twitter facebook rss feed