Nieuws van het Bestuur - mei 2019

Vertrek Wijnand Scholtens als voorzitter
Wijnand Scholtens heeft te kennen gegeven dat hij stopt met het voorzitterschap, omdat hij voorzitter is geworden van het Filmhuis Gouda. De vacaturebeschrijving is op onze website geplaatst en op Goudvoorelkaar. In de wandelgang is zijn vertrek wel bekend, maar zijn vertrek hebben we abusievelijk niet expliciet in de Nieuwsbrief vermeld. Bij deze alsnog. Suggesties voor de invulling van de vacature zijn welkom (coordinator@firmavandrie.nl).

 

Werkgroep 750

In 2022 bestaat de stad Gouda 750 jaar. Graaf Floris V van Holland verleende op 19 juli 1272 Gouda stadsrechten en dat viert Gouda in het 750ste levensjaar. Gouda 750 jaar is hét moment om terug te kijken en vooruit te blikken, en om te vieren.

In vervolg op de discussieavond Gouda 750 op 14 februari jl. is een werkgroep opgericht. De werkgroep heeft een idee bedacht hoe wij als Firma Van Drie een evenement voor Gouda 750 kunnen vieren. Een idee bedenken is één, maar een idee uitwerken is twee. De werkgroep 750 heeft om die reden dringend behoefte aan uitbreiding en zoekt creatieve geesten, organisatoren en constructieve mensen met een hands-on mentaliteit. Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij coordinator@firmavandrie.nl.

 

Lees verder..

 

Toekomst Firma

De discussieavond Gouda 750 en de brainstormavonden over de toekomst van de Firma hebben veel nieuwe ideeën opgeleverd. Maar ook los van deze avonden zijn er bij het bestuur door firmanten/vrienden/vrijwilligers ideeën aangeboden. Het bestuur is alle informatie aan het inventariseren en probeert nog voor de zomervakantie met betrokkenen een gesprek aan te gaan.

 

© Firma van Drie 2011-2020 | webdesign: AzimDezign + double-R webdevelopment
facebook rss feed