Opening expositie Uit-Zicht

Op zondag 25 maart wordt de expositie die het resultaat is van het kunstproject Uit-Zicht feestelijk geopend. Marc de Beyer (directeur Museum Gouda) zal dat doen om 15.00 uur, in of bij de Jeruzalemkapel. De expositie zal de gehele week geopend zijn tot en met 2 april, 12.00 - 17.00 uur. Op paasmaandag 2 april is de finissage, met een gevarieerd programma, vanaf 15.00 uur

 

Martine von Gleich (violist) speelt een speciaal voor de expositie geschreven compositie. Hierna wordt u uitgenodigd de kunstwerken bekijken en te luisteren naar de toelichting door de kunstenaars. 

Miriam Lampe, Sylvia Leeflang, Marie Lexmond, Jan Mostert, Harry Stangenberger en Petra Werlich hebben de afgelopen periode als kunstenaars in residence gewerkt in de Jeruzalemkapel, waarbij zij zich lieten inspireren door het thema ouderen en ouder worden. Het  is breed opgepakt, o.a. in het zichtbaar maken van hun positie in de maatschappij, ervaringen met ouderen en/of (persoonlijke) betekenissen van ouder worden, innerlijkheden, uiterlijkheden, vergankelijkheid, vervreemden, loslaten. Hoe verschillend de werken ook zijn, ze lijken zich allemaal naar het gebouw te voegen en vormen zowel in zichzelf als gezamenlijk een zeer boeiende expositie.

 

Naast de artists in residence leverden ook andere beeldend kunstenaars bijdragen aan dit project. Zo hebben Henri Boere en Monique van de Mije de kunstenaars de afgelopen periode gevolgd en hier een documentatie van gemaakt. Ook is er een speciaal breiproject met ouderen opgezet door Frances van Gool, waaruit een ´Gesamtwerk´ is voortgekomen. Tenslotte heeft kunstenaarscollectief X3 (Annemarie van Hooff, Ria Volk en Arjenne Vossepoel) een registratie gemaakt van wat ´ouder worden´ betekent voor het publiek buiten de kapel.

© Firma van Drie 2011-2019 | webdesign: AzimDezign + double-R webdevelopment
facebook rss feed