Organisatie

Allemaal vrijwilligers

Kunstcentum Firma Van Drie wordt geheel gerund door vrijwilligers. Bestuur, commissies, suppoosten, barbeheer - alle taken worden verricht door mensen die zich belangeloos inzetten voor elkaar en voor het culturele klimaat in Gouda en omgeving.

 

Een vrijwilligersorganisatie kan altijd extra menskracht gebruiken. Kijk voor specifieke taken op onze pagina vacatures.

 

De volgende vrijwilligers maken op het ogenblik deel uit van het bestuur en de tentoonstellingscommissie.

 

Vacature algemeen coördinator

Vacature coördinator

De Firma zoekt een spil in het web. Iemand die de dagelijkse gang van zaken coördineert en participeert in de uitvoering van de werkzaamheden. Je bent neutraal, flexibel en kunt goed laveren tussen de belangen van het bestuur, de kunstenaars,  commissies en de vrijwilligers. Is je interesse gewekt of wil je meer informatie? Stuur dan een berichtje naar voorzitter@firmavandrie.nl

 

 

Tentoonstellingscommissie

Matthe van Oostrom
Matthé van Oostrom
voorzitter
ankvanderwal-klein.jpg
Ank van der Wal
lid
hannekehemmes.jpg
Hanneke Hemmes
lid
 

wendy-van-den-heuvel.jpg

Wendy van den
Heuvel
lid

 

 

 Vacant

 

 

 

 

 

lid 

 

 

De tentoonstellingscommissie is te bereiken via administratie@firmavandrie.nl.

 

Bestuur

laura-coordinator-100.jpg

 

Laura Pastoor

voorzitter

frits-gardenbroek-heel-klein.jpg
Frits Gardenbroek
penningmeester
henk-swets.jpg
Henk Swets
secretaris

 

 

 

 

VacantPR en communicatie

 

 

 


Vacant

 

 

 

 

bestuurslid
kunstbeleid

portret-leni-firma-van-drie.jpg

Leni van den
Band
Firmanten en
Publiek

   

 

Het bestuur is te bereiken via administratie@firmavandrie.nl

 

 

ANBI-status

anbi.jpg

Firma van  Drie is een stichtig. De Stichting Firma Van Drie heeft van de belastingdienst de ANBI-status verkregen. Hierdoor is schenken aan de Firma Van Drie fiscaal aantrekkelijk. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Voor meer informatie zie de website van de belastingdienst.

 

FISCAAL nummer / RSIN

8180.02.773

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Het beleid van Kunstcentrum Firma Van Drie is gericht op het faciliteren van kunstenaars uit Gouda en omstreken. Door het mogelijk te maken voor kunstenaars om te exposeren, optredens te verzorgen en deel te nemen aan activiteiten en projecten, wordt tegelijkertijd gerealiseerd dat het Goudse publiek hier kennis van kan nemen. Ook het contact tussen kunstenaars en inwoners van Gouda wordt door Kunstcentrum Firma Van Drie gestimuleerd. Kunstcentrum Firma Van Drie steekt veel tijd in het aangaan en onderhouden van contacten met andere (Goudse) organisaties op het gebied van kunst en cultuur en gaat daar waar mogelijk samenwerking met deze organisaties aan.

 

Voor nadere informatie over het beleid zie het “Beleidsplan Firma Van Drie 2017 – 2021” op
De pagina Downloads, of klik hier.

 

© Firma van Drie 2011-2021 | webdesign: AzimDezign + double-R webdevelopment
twitter facebook rss feed