Tentoonstellingen en optredens

'Field Work' van Baracca

pauzerenvorigevolgende

29 januari tot 17 februari 2013 (foto's André Groeneveld en Kees Vossestein)

 

Baracca is een zwervend kunstenaarsinitiatief. De kern bestaat uit oprichters Yvo van der Vat en Ibrahim R. Ineke. Daarnaast nemen bijpassende anderen deel. In Gouda zijn dat Vojkan Milosev, Tawhida Engelenburg, Saskia Laurant en Martin Vink.

 

Vojkan Milosev presenteert de transformatie van Ljuba Diabolik. Bijna niemand merkte dat Ljuba Diabolik een levend wezen was. Hij bestond enkel virtueel. Meer dan veertig jaar leefde hij in diepe winterslaap in zijn  eigen parallelle universum. In het dagelijkse leven was hij voorwerp van spot en pesterij. 's Nachts reikte hij naar de diepste geheimen van het universum. Hier zijn we er getuige van dat hij probeert af te dalen in wat wij de realiteit noemen. Zijn pogingen worden begeleid door een reeks psychedelische dromen die vooruitwijzen naar gebeurtenissen in zijn psyche... (www.behance.net/zlikos)

 

Martin Vink is een hedendaags Dordts fotograaf die door het opzoeken van stadse details nieuwe landschappen bouwt. Hij zwerft bijna elke dag op straat met zijn camera op zoek naar abstracte details in dingen die hij tegenkomt. Dit kunnen zowel een industriële voorwerpen zijn als iets uit de natuur, of de mens. Bij de Firma Van Drie presenteert hij 'Footprint of a City'.

 

Ibrahim R. Ineke tekent geen losse beelden, maar elk beeld verhoudt zich tot elk ander. In langere of kortere beeldreeksen, met of zonder tekst, toont hij nu eens verhalende elementen, dan weer de ruis van het fotokopiëren. Nu eens de regie-technieken van de strip, dan weer autonome handgrepen. Zijn keuze voor ‘nederig’ materiaal (ballpoint, markerpen, white out, xerografie) en zijn associaties met het 'lage medium' strip passen bij het onderwerp. Het werpt de vraag op hoe we staan tegenover macht en het idee van macht, in het licht van de wezenlijke onmacht van de mens. (www.melencolica.blogspot.nl)

 

Yvo van der Vat bouwt installaties met materialen die meestal van buiten afkomstig zijn en een raakvlak hebben met de ready-mades zoals Marcel Duchamp ze introduceerde in de kunst. Tevens maakt hij stedelijke interventies, ingrepen in de openbare ruimte. Waar en wanneer bepaalt hij zelf, maar er is meestal samenhang met actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Van der Vat is geïnspireerd door de nutteloosheid van het bestaan en het recht een ander te confronteren met een persoonlijke boodschap. De esthetische vorm van zijn werk heeft raakvlakken met het minimalisme. Soms voegt hij verschillende materialen samen. (www.yvovandervat.nl)

 

Voor beeldend kunstenaar Tawhida Engelenburg vormt de omgeving haar bron van inspiratie. Haar werk ontstaat door een bepaalde plek of omgeving onder de loep te nemen. In de geziene wereld herbergen zich verhalen van een verleden. Deze verhalen, de geschiedenis, de opbouw en groei van een plek, wil zij zichtbaar maken door ze op eigen wijze te vertalen en te verbeelden. Met haar werk wil ze de woordenloze materie een stem geven. Elke plek heeft een ander verhaal en bestaat uit andere elementen. Werkwijze en materialen van Engelenburg verschillen daarom. Het eindresultaat kan bestaan uit woord, geluid of beeld, of een combinatie hiervan. Engelenburg filmt het proces en de werkwijze om haar handelingen te laten zien. 'Mijn lichaam', zegt zij, 'is de vertaler van de ruimte, en de bewegingen die het voortbrengt zijn de weerklank van deze vertaling'. (www.studiospacecraft.nl)

 

Saskia Laurant maakt bouwwerken en interieurs, waarbij haar persoonlijke belevingswereld het uitgangspunt vormt. Haar werk komt voornamelijk tot stand op locatie, waarbij het bouwproces vaak tegelijkertijd een archivering als een afscheid wordt. Hoe mensen hun eigen plek zoeken, bouwen en creëren, meestal vanuit een behoefte aan veiligheid en zekerheid, fascineert haar. Met haar constructies brengt ze een drang tot bouwen en een verlangen tot behouden in beeld, die onlosmakelijk is verbonden met afbraak en onttakeling. Ze stelt tevens vele archieven samen, die voortkomen uit haar weemoedig vasthouden van objecten en haar dwangmatige drift tot verzamelen en ordenen. De op het oog onbenullige verzamelingen worden zorgvuldig gearchiveerd waardoor er een al dan niet terechte noodzaak en belang zichtbaar wordt. (www.saskialaurant.nl)

 

Baracca is een nomadic independent artist initiative (NIAI), opgericht in 2005. Baracca werd in 2012 ondersteund door Stroom Den Haag.

 

© Firma van Drie 2011-2021 | webdesign: AzimDezign + double-R webdevelopment
twitter facebook rss feed